De eerste Celtic Night was een groot succes! Veel meer kaartjes werden verkocht dan verwacht was, de zaal zat overvol. FolkForum.nl schrijft:

Het programma loopt flink uit, het is al ruim na half twaalf als Tobermore, dat bijzonder enthousiast onthaald wordt met luid applaus en soms flink gejoel en gefluit, het podium verlaat na een tweede toegift. De organisatie blikt trots terug op een geslaagde eerste Celtic Night, die bij een volgende editie zal moeten verhuizen naar de theaterzaal, waar ze meer publiek kunnen toelaten. 

Duidelijk dus dat we in 2019 weer een Celtic Night organiseren!